Kaynaklar

Geçmişte yaşanan ağır insan hakları ihlalleri mağdurlarının hukuki mücadelelerinde desteklenmesi amacıyla derlenen uluslararası mevzuat ve mahkeme kararları ile geçiş dönemi adaleti kapsamında doktrinde yer alan önemli kaynakların Türkçe tercümelerine buradan ulaşılabilir.

Makaleler Makaleler bölümünden geçiş dönemi adaleti süreci ve mekanizmalarına dair doktrinde yer alan belli başlı uluslararası makalelerin Türkçe tercümelerine ulaşılabilir. Hafıza Merkezi, dayanışma ve işbirliği için özellikle Oxford Journals’a ve tercüme edilen makalelerin yazarlarına ayrı ayrı teşekkürlerini sunar.

Mevzuat Mevzuat bölümünde Türkiye’nin taraf olduğu ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nın 90. Maddesi uyarınca bağlayıcılığı bulunan uluslararası insan hakları anlaşmalarının yanı sıra, Türkiye’nin de yer aldığı Avrupa Konseyi ve Birleşmiş Milletler tarafından hazırlanan kurallar, ilkeler ve uyarıların yer aldığı belgelerin Türkçe tercümeleri yer alıyor.

Kararlar Kararlar bölümünde ise Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Amerikalılar Arası İnsan Hakları Mahkemesi ve Anayasa Mahkemesi’nin zorla kaybetme vakalarına ilişkin kararlarının yerel mahkemelere sunulabilecek önemli örneklerinin çevirileri bulunuyor.